Algemeen

Stichting Digikids Rijnwoude: Samen op weg naar digitale geletterdheid voor de jeugd

In het huidige tijdperk zijn computers, mobiele telefoons en social media onlosmakelijk verbonden met het dagelijks leven van de jeugd. Deze moderne technologieën bieden ongekende mogelijkheden voor communicatie, informatievoorziening en entertainment. Jongeren maken volop gebruik van computers en mobiele telefoons om te communiceren met vrienden, familie en collega’s. Snelle berichtendiensten, video-oproepen en sociale media platforms stellen hen in staat om direct in contact te staan met anderen, ongeacht de afstand. Dit bevordert niet alleen de communicatie, maar versterkt ook sociale banden. Social media speelt een centrale rol in het sociale leven van de jeugd. Platforms zoals Instagram, Snapchat en TikTok bieden een creatieve uitlaatklep en een manier om persoonlijke ervaringen te delen. Het gebruik van social media heeft echter ook uitdagingen, zoals het beheren van schermtijd en het bewust omgaan met online privacy.

Terwijl deze technologieën ongetwijfeld voordelen bieden, is het cruciaal dat jeugd en jongeren worden aangemoedigd om een gezond evenwicht te vinden tussen digitale interactie en offline activiteiten. Ouders en opvoeders spelen hierin een belangrijke rol door het bewustzijn te vergroten over verantwoordelijk digitaal gebruik en het stimuleren van een positieve digitale cultuur.

In een initiatief geleid door Richard, Chantal, en Johan van Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk, heeft de pas opgerichte Stichting Digikids Rijnwoude als voornaamste doel het bevorderen van digitale geletterdheid onder jeugd en jongeren in voormalig gemeente Rijnwoude (Benthuizen, Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk). De stichting zal educatieve activiteiten organiseren in samenwerking met lokale scholen, de bibliotheek Rijn en Venen, de gemeente Alphen aan den Rijn, en andere externe organisaties met specifieke kennis op dit gebied. Door het organiseren van activiteiten hoopt de stichting het bewustzijn bij jeugd en jongeren te vergroten zodat ze bewuster nadenken over wat ze doen zodra ze online zijn en wat de gevolgen zijn van verkeerd gebruik van de hedendaagse technologieën. De activiteiten van Digikids Rijnwoude zullen worden georganiseerd in de lokale dorpshuizen om de drempel voor deelname te verlagen. Vanuit de beheerders is al positief gereageerd op het initiatief van de nieuwe stichting.

Digitale geletterdheid, een term die centraal staat in dit initiatief, omvat alle vaardigheden en kennis die nodig zijn om te navigeren in de huidige samenleving. Het begrip strekt zich uit over vier domeinen: ICT-basisvaardigheden, Informatievaardigheden, Mediawijsheid, en Computational Thinking.

  1. ICT-basisvaardigheden: Essentiële kennis en vaardigheden om basiswerkzaamheden met een computer uit te voeren, inclusief begrip van hardware, software, en veilig werken.
  2. Informatievaardigheden: Vaardigheden om informatie offline en online te zoeken, beoordelen, en verwerken, waardoor men weerbaarder wordt tegen desinformatie en nepnieuws.
  3. Mediawijsheid: Het veilig en slim inzetten van digitale en analoge media om de kwaliteit van leven te vergroten en effectief deel te nemen aan de wereld. Mediawijsheid wordt vaak gebruikt als een containerbegrip. Het omvat alles wat te maken heeft met nieuwe media, sociale media, internet, smartphones, tablets en hoe je hiermee moet omgaan.
  4. Computational Thinking: Het vermogen om problemen zo te (her)formuleren dat ze met behulp van computertechnologie opgelost kunnen worden.

De stichting is al actief bezig met het organiseren van educatieve activiteiten, zoals maandelijkse programmeerlessen voor kinderen tussen 7 en 17 jaar onder de naam CoderDojo Rijnwoude. Deze sessies, waarin kinderen zelfstandig leren programmeren, zijn gratis toegankelijk voor alle lokale jeugd.

Een belangrijk aspect van het initiatief is ook digitale veiligheid. Het recente HackShield-event, gericht op kinderen tussen 8 en 12 jaar, is ontworpen om kinderen weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit. Hier leren kinderen over verschillende cyber security onderwerpen en kunnen zelfs erkenning ontvangen van de burgemeester.

In een ambitieuze zet heeft de stichting aangekondigd dat naast de eerder genoemde activiteiten, er plannen zijn om in elke kern een lokale computerclub op te richten. Deze clubs zullen dienen als ontmoetingsplekken voor gelijkgestemde jeugdigen, waar zij kennis en ervaring kunnen delen in een inspirerende omgeving. Het doel is om een gemeenschap te creëren waar jongeren met een gedeelde interesse in technologie samenkomen en van elkaar leren.

Een ander element van het programma omvat het organiseren van gamemiddagen, waar kinderen de kans krijgen om naar hartenlust te gamen en nieuwe vriendschappen te sluiten. Deze initiatieven zijn bedoeld om niet alleen educatieve maar ook sociale mogelijkheden te bieden, waarbij kinderen hun passie voor gaming kunnen delen en tegelijkertijd nieuwe vrienden kunnen maken.

Een ander opmerkelijk streven van de stichting is de oprichting van een helpdesk, waar kinderen onder begeleiding van deskundige vrijwilligers computerproblemen zullen oplossen. Dit initiatief heeft tot doel niet alleen technische vaardigheden te ontwikkelen, maar ook het zelfvertrouwen van de jeugd te vergroten door hen in staat te stellen echte problemen op te lossen met behulp van hun computervaardigheden.

Om deze ambitieuze plannen te ondersteunen, zal begin volgend jaar een oproep worden gedaan aan de gemeenschap. De stichting zal vragen om donaties van tweedehands laptops en pc’s die, na onderhoud en herinrichting van het systeem, een nieuw thuis zullen vinden bij kinderen in gezinnen die een computer goed kunnen gebruiken. Dit duurzame initiatief heeft als doel technologische toegankelijkheid te vergroten en gezinnen te ondersteunen die mogelijk niet in staat zijn om nieuwe apparatuur aan te schaffen.

Digikids Rijnwoude benadrukt dat het niet de rol van de stichting is om de taken van ouders over te nemen, maar eerder om handvatten te bieden aan kinderen. Daarnaast streven ze ernaar workshops en presentaties te organiseren in samenwerking met professionele partijen om ouders te betrekken bij het vergroten van de digitale geletterdheid van hun kinderen.

De stichting is op zoek naar lokale vrijwilligers om activiteiten te begeleiden en nodigt geïnteresseerden uit om contact op te nemen via contact@digikids-rijnwoude.nl. Meer informatie is te vinden op de in ontwikkeling zijnde website www.digikids-rijnwoude en op www.coderdojo-rijnwoude.nl of www.facebook.com/coderdojorijnwoude voor programmeer- en HackShield-events.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *